Αμήν

Τετάρτη, 1 Απριλίου 2009

Ο Αρχιεπίσκοπος ζήτησε νέα εγκύκλιό από το Υπουργείο που να διασαφηνίζει ότι τα Θρησκευτικά παραμένουν υποχρεωτικά. Επιπλέον ζήτησε να αυξηθούν οι ώρες διδασκαλίας του μαθήματος. Οι υπεύθυνοι απήντησαν ότι οι απόψεις του Αρχιεπίσκοπου είναι «πέρα από κάθε επιστημονική και παιδαγωγική άποψη», «Περιεχόμενο του μαθήματος πρέπει να είναι η επιστημονική προσέγγιση της θρησκείας»

Και έχουν δίκιο: Τα παιδιά ωριμάζουν γρήγορα στις μέρες μας. Άνετα ένας μπόμπιρας θα σου κάνει επιστημονική ανάλυση για τα ρεύματα της σκέψης και τη συμπεριληπτικότητα των πεποιθήσεων στις διάφορες θρησκείες.

Και τέλος πάντων καιρός είναι να πιστέψουμε στον πραγματικό θεό: Το Χρήμα.

0 σχολίασαν: